Строителство и
ремонтни дейности

За нас

БОНЕВ ООД

е търговско дружество със седалище –  гр. Разград, Бизнес зона „Перистър” , ул.Конверсия №6, Регистрирано 2007 г. по описа на Разградския Окръжен съд, ЕИК 116586570.

Основният предмет на дейност е:

 • строителство на жилищни, административни и промишлени сгради
 • реставрация и саниране на сгради
 • инфраструктурни обекти

Дружеството притежава собствени складови бази в гр. Разград,  

Притежава лека и тежка механизация-

Дружеството притежава сертифицирана интегрирана система по управление на качеството, околната среда и условия на труд по БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.

Член е на Камарата на строителите в България и е вписана Централния професионален регистър на строителите от 2009г. в следните групи и категории:

 • ПЪРВА ГРУПА – строежи от трета до пета категория
 • ВТОРА ГРУПА – строежи от трета и четвърта категория
 • ТРЕТА ГРУПА – строежи от трета категория
 • ЧЕТВЪРТА ГРУПА – строежи от трета и четвърта категория
 • ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР

 

Като наши клиенти може да разчитате на:

 • коректност
 • компетентност
 • гарантирано качество

Екип

Инж. Бисер Бонев

„Електротехника”- ТУ Варна
Професионална квалификация Строителство и архитектура –
„ строителен техник”- НАПОО София

Пенка Лазарова

Професионален техникум по строителство „Строителство и архитектура „ - строителен техник

Инж. Симислав Михайлов

Строителен инженер по хидромелиоративно строителство- ВИАС- София

Инж. Ганка Бонева

„АИУТ”- ТУ Варна
Професионална квалификация Строителство и архитектура –
„ строителен техник”- ПГТС „Христо Смирненски”- Разград